Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /storage/content/29/166229/grimstaby.se/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 28 Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /storage/content/29/166229/grimstaby.se/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 29 Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /storage/content/29/166229/grimstaby.se/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 30 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/29/166229/grimstaby.se/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/29/166229/grimstaby.se/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 654 Grimstabys historia
 • 25.jpg
 • 665.jpg
 • 35.jpg
 • 445.jpg
 • 75.jpg
 • 65.jpg
 • 335.jpg
 • 2225.jpg
 • 555.jpg
 • 55_1.jpg
 • 45.jpg
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/29/166229/grimstaby.se/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/29/166229/grimstaby.se/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 654
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /storage/content/29/166229/grimstaby.se/public_html/templates/grimstaby4/functions.php on line 614

Grimstabys historia

Bild från 1970-talet

Grimstaby har fått både nationell och internationell uppmärksamhet. Integrationen mellan bostäder och lokaler för andra verksamheter är i många avseenden epokgörande och visar en okonventionell utformning, som även associerar till gamla invanda mönster.

Grimstaby är beläget i Bollstanäs, sydost om Väsby centrum. Här låg tidigare många handelsträdgårdar och fortfarande finns flera växthus och fruktträd kvar i trakten. I generalplanen för Upplands Väsby, upprättad på 60-talet, avsattes konsekvent kommunens västra delar för flerfamiljshus, medan den anvisade småhus i kommunens östra delar. Bollstanäs, som förtätats med villor, radhus och kedjehus var underförsörjd när det gällde skolor och annan service. På 70-talet märktes en minskad efterfrågan på flerfamiljsbostäder och i åldersfördelningen bland kommuninnevånarna började unga familjer dominera. Den kommunala bostadsstiftelsen Väsbyhem beslöt att ta ett samlat grepp utifrån tidigare erfarenheter för att åstadkomma en stadsdel där kvarterskolor och övrig service skulle blandas med markbostäder för uthyrning.

Planeringen av Grimstaby påbörjades 1972 och på kommunens uppdrag utarbetades tre utbyggnadsförslag. Så småningom fick Curmans Arkitektkontor AB i uppdrag att vidareutveckla sitt förslag. På grundval av det upprättades 1974 en stadsplan vilken reviderades av Brunnberggruppen Arkitekter AB 1975 och fastställdes samma år.

Grimstaby är dels en centrumanläggning för hela Bollstanäs dels ett bostadsområde som getts en egen identitet genom sin egenartade utformning. Planen visar kringbyggda gårdar placerade på ömse sidor om en bygata. På varje gård i huslängornas bottenvåningar finns skollokaler, dag- och fritidshem, tvätt- och fritidslokaler. De olika lokalerna har en artikulerad form efter funktion men har också getts associativa uttryck. Huskropparna har delats upp och varierar i höjd och är förskjutna i sidled. Snickerier och färgsättningar understyrker variationen i gestaltningen.

Området har byggts dels på åkermark, dels på en villatomt med fruktträdgård. Träden har i stor utsträckning sparats vilket bidrar till gårdarnas ombonade karaktär. En äldre villa med uppvuxen trädgård har behållits och utnyttjas som fritidshem.

Senaste nytt

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/29/166229/grimstaby.se/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/29/166229/grimstaby.se/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 654 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/29/166229/grimstaby.se/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/29/166229/grimstaby.se/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 654 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/29/166229/grimstaby.se/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/29/166229/grimstaby.se/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 654 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/29/166229/grimstaby.se/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /storage/content/29/166229/grimstaby.se/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 654